Henk Weenk is overleden

Op zaterdag 4 december jl. is onze muzikant Henk Weenk uit Ruurlo, op 92 jarige leeftijd, overleden. Henk was lid van de dansgroep sinds maart 1957 en dus bijna 65 jaar betrokken bij Wi’j Eren ’t Olde. Bij Alie en Henk was de dansgroep de rode draad in hun leven.

Henk was een goede accordeonspeler, hij haalde graag herinneringen op aan de vele reizen en optredens die hij met de groep heeft gemaakt. Ondanks dat Henk zijn gezondheid minder werd, bleef hij zeer nauw betrokken bij de dansgroep. Henk bedankt voor alles wat je voor Wi’j eren ’t Olde hebt gedaan.

Bestuur en leden van de folkloristische dansgroep Wi’j eren ’t Olde,

Velswijk, 4 december 2021.

7 noten bunt d’r slechts neudig, samen met een betjen fantasie

dan ontsteet d’r soms spontaan een mooie melodie

want ’t maken van muziek geeft een kick elke keer

en een fijn gevuul, dat smaakt naor meer

wordt mooie muziek espöld deur een vrolijk stel

dan zörgt dat veur een lach, een traon en kippenvel

samen muziek maken gif ook onverwachte kansen

zoals ’t begeleiden van mensen die graag zingt of graag wilt dansen

heel völle jaoren zörgen Henk bi-j onze dansgroep veur mooie muziek

dat is zelfs in heel Nederland uniek

Henk hoe vake heb i-j de Veleta wel niet espöld in de loop van de tied?

wi-j probeerden dat uut te rekkenen, maor raakten de tel daorbi-j kwiet

wi-j schat dit op misschien wel duuzend keer

maor mischien is ’t zelfs nog wel völle meer

Henk steet veur ons symbool, veur altied op tied en altied maor deurgaon

en samen met Ali nooit de dansgroep in de koldegheid laoten staon