De laatste donderdag van januari is ‘Gedichtendag’

Omdat het vandaag ‘Gedichtendag’ is het volgende gedichtje.

Muzikant bi-j een folkloristische dansgroep ……………

kleding, dans en muziek van vrogger bunt gin vergaone glorie
ze heurt bij onze folklore, met wortels diepe in onze eigen historie
onze dans en muziek is ons deur-egeven vanuut andere generaties
met soms, mooie verschillende plaatseleke variaties
dansen op echte leavende muziek
is stimulerend veur dansers en mooier veur ’t publiek
een harmonica en accordeon hebt knöppe an de linker- en rechterkant
dus as muzikant hebt i-j ow eigen begeleiding bi-j de hand
as begeleider van dansers is dit een mooie kans
um te zörgen veur ’t goeie ritme, de maote en de juuste cadans
muziek is d’r veur de dansers en is niet ’t belangriekste van ’t geheel
maor ’t is altied wel een een onmisbaor onderdeel
in ’t programma hebt wi-j mooie dansen, zoals
polka’s, quadrille, mazurka, schots en de wals
met namen as Achttoer, Keperen Schots, Hoksebarger, de Mölle
Moeder Kiek, Drikusman en anderen, jao zelfs nog heel völle
een optreden gif altied völle plezier
de dansen, verhaaltjes, zang en muziek zörgt veur ’t vertier
an ’t ende van een optreden is ’t vake een vroleke boel
en kan d’r niemand meer blieven zitten op zien stoel
wat is veur ons persoonlek ’t mooiste van al?
muziek maken, de gezelligheid en saamheurigheid baovenal