Broodlevering bij de Muldersfluite op Hemelvaartsdag is een traditie van meer dan 500 jaar oud.

Deze traditie heeft zijn oorsprong in oude markenrechten. Markenrechten zijn ontstaan tijdens de ontginning en ingebruikname van gemeenschappelijke gronden zoals heidevelden, veengronden en bossen. Dit was nodig want de grenzen van percelen waren nog niet vastgesteld. Deze rechten gaan over onderwerpen zoals de verdeling van de gronden, het steken van plaggen en het weiden van schapen. De rechten zijn toegewezen aan de eigenaren van omliggende boerderijen en worden mondeling aan nieuwe eigenaren overgeleverd.

Een mooi voorbeeld hiervan is de broodlevering bij het molenaarshuis de Muldersfluite tussen Zelhem en Hengelo (Gld). De boeren daar in de buurt mochten plaggen steken, als tegenprestatie moesten ze jaarlijks een roggebrood leveren voor de armen.

Anno 2022 is deze traditie nog springlevend, jaarlijks op Hemelvaartsdag is er nog steeds een broodlevering. Eigenaren van boerderijen, waarop de historische markenrechten rusten, leveren nog steeds de roggebroden.

De broden werden bij een naburige boerderij opgehaald met een mooi versierde boerenwagen, vooraf gegaan door de boerenkapel  van muziekvereniging Crescendo uit Hengelo. Hierna volgde onze Folkloristische Dansgroep Wi’j Eren ’t Olde in vol ornaat, met mooie kleding voor het uitgaan en andere officiële gelegenheden.

Zodra de broden in de boerenwagen waren geladen ging de optocht weer op weg naar de Muldersfluite. Hierna werden de grootste broden gewogen, nog steeds krijgt degene die het zwaarste brood levert 2 flessen wijn.

En dan is het tijd voor een optreden van onze dansgroep met bekende dansen zoals de Pot met bonen en Riepe, riepe garste. Dit werd, geheel volgens de traditie, afgesloten met de Drikusman.

Hierna begon de verkoop, de grootste broden werden bij opbod verkocht. De opbrengst in 2022 is voor de Stichting Zwembad Het Eldrik in Hengelo.