Gezellige feestmiddag bij Wi’j Eren ’t Olde

Op zondag 11 september was er een gezellige feestmiddag van de Folkloristische Dansgroep Wi’j Eren ‘t Olde. Dit vond plaats in onze fijne oefenlocatie, D’n Draejer in Velswijk. Zoals altijd stond onze Feestcommissie aan de deur om de leden te begroeten en moest er natuurlijk een borreltje gedronken worden in een glaasje zonder voet.

Nadat we samen op onszelf en onze Dansgroep hebben geproost was het tijd voor de huldiging van het stralende middelpunt van deze middag Alie Weenk. Alie is maar liefst zestig jaar lid van onze Dansgroep en is onlangs 90 jaar oud geworden. Voorzitter Bennie Bannink vertelde over de vele reizen waar Alie samen met haar man Henk aan heeft meegewerkt. Tijdens het oliebollen bakken was het Alie die het overzicht bewaarde en iedereen aanspoorde om alle werkzaamheden goed uit te voeren. Ze volgt nog steeds het doen en laten van Wi’j Eren ’t Olde. Alie is daarom met recht ‘De moeder van onze Dansgroep’.

Hierna hebben we samen een puzzel opgelost die de Feestcommissie had opgesteld. Tjibbe schoorde de meeste punten en won daarmee een reuze bolchrysant. Aan het einde was er een smakelijk buffet en een lekker toetje tot slot.

Het was een ouderwets gezellig feestje.