Zonder muziek staat alles stil

Sinds 2000 wordt elk jaar eind januari poëzie extra in de kijker gezet. Op initiatief van Poetry International werd de laatste donderdag van januari uitgeroepen tot Gedichtendag. Deze keer een nieuwe bijdrage uit onze serie ‘Zonder muziek staat alles stil,’ natuurlijk in ons eigen dialect.

Zonder muziek steet alles stil (Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do)

8 noten bunt d’r slechts neudig, samen met een betjen fantasie

dan ontsteet d’r soms spontaan een mooie melodie

want ’t maken van muziek geeft een kick elke keer

en een fijn gevuul, dat smaakt naor meer

wordt mooie muziek espöld deur een vrolijk stel

dan zörgt dat veur een lach, een traon en kippenvel

samen muziek maken gif ook onverwachte kansen

zoals ’t begeleiden van mensen die graag zingt of graag wilt dansen

want dansen op echte leavende muziek

is stimulerend veur dansers en mooier veur ’t publiek

een harmonica en accordeon hebt knöppe an de linker- en rechterkant

dus as muzikant heb i’j ow eigen begeleiding bi-j de hand

as begeleider van dansers is dit een mooie kans

um te zörgen veur ’t goeie ritme, de maote en de juuste cadans

muziek is d’r veur de dansers en is niet ’t belangriekste van ’t geheel

maor ’t is altied wel een een onmisbaor onderdeel

een optreden gif altied völle plezier

de dansen, verhaaltjes, zang en muziek zörgt veur ’t vertier

wat is veur ons as muzikanten ’t mooiste van al?

muziek maken, de gezelligheid en mooie optredens baovenal

dat is wat een elke muzikant graag wil

want ….’Zonder muziek steet alles stil’